Lista cuprinzând rezultatele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea funcției auditor clasa I, gradul profesional debutant din cadrul compartimentului asistență socială

Vizualizează