Conform ultimului recensamânt al populatiei – 18 martie 2002, populatia comunei este de 4100 persoane.

Evoluţia demografică a comunei a fost următoarea: în 1831 Vâlcăneştii avea 125 de familii, iar Trestioara 310 familii, în 1872 – 1125 locuitori împreună , în 1897 – 1170, în 1960 – 3616, în 1965 – 3843, în 1970 – 4375, în 1975 – 4621, în 1980 – 4509, în 1984 scăzuse la doar 4442 de locuitori, iar în 1992 ajunsese la 4235 locuitori.

Ocupaţia de bază a locuitorilor era: pomicultura, viticultura, cărăuşia, apicultura, sericicultura, iar în a doua jumătate a secolului trecut şi munca în industrie şi silvicultură.

În perioada anilor 1970-1990, mulţi locuitori au fost angajaţi în industria judeţului Prahova. După Revoluţie, agricultura şi creşterea animalelor capătă din nou o pondere importantă în economia locală dar, în ultimii ani, se observă că forţa de muncă migrează către servicii sau spre agenţii economici din localitate, alături, bineînţeles, de segmentul navetiştilor.

Primele date asupra numărului populaţiei comunei Vâlcăneşti le găsim tot în „Dicţionarul geografic al Judeţului Prahova din anul 1895” ,când număra 1645 locuitori (Vâlcăneşti 1170 şi Trestioara 475 locuitori).

Redăm evoluţia numerică a populaţiei comunei Vâlcăneşti în următorul tabel pe baza căruia se pot face mai multe comentarii.

1895 1912 1930 1941 1956 1960 1965 1970 1975 1985 1990 1995 2002
1645 1985 2652 2933 3973 3533 3608 3830 4237 4666 4503 4386 4100

Natalitatea are superioritate evidentă în majoritate anilor, cu excepţia ultimilor 20 de ani. Mortalitatea este ridicată în perioada celor două războaie mondiale, când se ajunge la sporuri naturale negative. Sporul natural cel mai ridicat s-a înregistrat în anul 1967 când a fost de 33º/00.

Structura populaţiei

Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă

Grupa de vârstă predominantă este între 20-60 ani, populaţia aptă de muncă. Dacă se adaugă şi grupa 0-20 de ani reiese că populaţia comunei este predominant tânără.

Structura etnică

Din datele recensământului din 2002, reiese că aproape 100% din populaţia comunei este de etnie română. La aceste recensământ doar două persoane s-au declarat rromi, deşi numărul lor real este de peste 100 de persoane.

Structura populaţiei pe confesiuni

Populaţia română este de religie creştină aparţinând următoarelor confesiuni: ortodoxă (majoritatea), adventişti de ziua a şaptea, evanghelişti şi reformişti.

 Date sintetice despre populatie conform recensamantului din anul 2002

Populatie Anul 2002 Anul 2003
Populatia totala-stabila 4100 4076
Populatie femei 2016 2007
Populatia cu domiciliul in localitate 4129 4100
Nascuti vii 39 40
Decedati – total 49 64
Stabiliri de domiciliu in localitate 49 25
Plecari cu domiciliul din localitate 45 55
Stabiliri de resedinta in localitate 16 15
Plecari cu resedinta din localitate 45 39