În comună îşi desfăşoară activitatea în prezent câteva unităţi în sistem SRL sau asociaţii familiale şi anume:

 • O unitate de mică industrie pentru confecţionat plasă de sârmă;
 • O unitate de confecţionare mobilă şi tâmplărie;
 • O moară în satul Cârjari;
 • 21 de unităţi de comerţ.

Administraţia localã promoveazã un mediu de afaceri prietenos, care sã satisfacã exigenţele oamenilor de afaceri.

DATE SINTETICE DESPRE FORTA DE MUNCA 2002 2003

Salariati – total – numar 65 94

mediu – persoane

Numar mediu salariati in 2 2

agricultura – persoane

Numar mediu salariati in 4 8

industrie – total -persoane

Numar mediu salariati in 4 8

industria prelucratoare -persoane

Numar mediu salariati in 3 10

comert – persoane

Nr.mediu sal in 3 2

transp,depozitare,posta,comunicatii-pers

Nr.mediu sal in activ. 1 1

financiare, bancare si de asig-pers

Numar mediu salariati in 12 14

administratie publica -persoane

Numar mediu salariati in 35 35

invatamint – persoane

Nr.mediu sal. in sanatate 3 15

si asistenta sociala -persoane

Investitii in locuinte 2002 2003

Locuinte terminate – total 5 2

Locuinte terminate din 5 2

fonduri private

Locuinte terminate din 5 2

fondurile populatiei

Majoritatea caselor au numai parter, sunt construite din materiale durabile şi se păstrează stilul tradiţional de case ţărăneşti. Mai există sporadic case datând dinainte de 1900 cu două odăi şi o tindă. După 1900 au apărut case şi cu un etaj, iar foarte multe s-au modernizat prin schimbarea acoperişului de tip vilă, cu interioare mai spaţioase, mobilate cu gust şi dotări corespunzătoare.

Agricultura 2002 2003

Suprafata agricola dupa 1317 1347

modul de folosinta – ha

Suprafata arabila – ha 241 228

Suprafata – livezi si 149 87

pepiniere pomicole – ha

Suprafata – vii si 19 –

pepiniere viticole – ha

Suprafata – pasuni – ha 487 547

Suprafata – finete – ha 421 485

Suprafata cultivata cu 171 168

porumb boabe – ha

Productia totala la porumb 564 436

boabe – tone

Suprafata cultivata cu 25 25

cartofi – ha

Productia totala de 200 350

cartofi – tone

Suprafata cultivata cu 19 –

legume – ha

Productia totala la legume 155 –

tone

Productia de struguri – 8 –

total – tone

Productia de fructe – 93 1793

total – tone

Bovine – total capete 405 438

Bovine in gospodariile 405 438

populatiei

Porcine – total – capete 235 389

Porcine in gospodariile 235 389

populatiei

Ovine – total capete 840 835

Ovine in gospodariile 840 835

populatiei – capete

Pasari – total capete 12042 14000

Pasari in gospodariile 12042 14000

populatiei

Productia de carne 144 273

(sacrificari) – total -tone gr.vie

Productia de lapte de vaca 9694 11355

si bivolita – total hl.fizic

Productia de lina – kg. fizic 2021 2055

Productia de oua – mii buc. 752 847

Activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul gospodăriilor individuale. În trecut comuna nu a fost cooperativizată. Din „Dicţionarul geografic al judeţului Prahova”, locuitorii se ocupau exclusiv cu agricultura şi se remarcau prin numărul şeptelului (peste 600 boi de muncă) precum şi prin prelucrarea prunelor (se obţineau 15 300 dl ţuică). Se mai practică încă trocul (fructe-cereale, sare-cereale).

Structura fondului funciar pe categorii de folosinţă şi forma de proprietate (1995) se prezintă astfel:

CATEGORIA DE FOLOSINŢÃ

TOTAL COMUNÃ

SUPRAFAŢÃ (HA) PROCENTE (%)
 1. TEREN AGRICOL

din care

1317 100,0
– ARABIL 241 18,2
– PÃŞUNI 487 37,0
– FÂNEŢE 421 32,0
– VII 19 1,5
– LIVEZI 149 11,3
 1. TEREN AGRICOL

din care

1469 100,0
– PÃDURI 1276 86,5
– APE ŞI BÃLŢI 19 1,3
– ALTE SUPRAFEŢE 174 12,2
TOTAL SUPRAFAŢÃ 2786

Suprafeţele ocupate de livezi au început să se extindă, iar producţiile s-au îmbunătăţit prin stropirea pomilor fructiferi. În anii productivi o mare parte din producţie rămâne din păcate nevalorificată, deoarece nu există un punct de prelucrare a acesteia.

Cea mai mare extindere o au păşunile şi fâneţele ceea ce a condus la creşterea animalelor în gospodării. Un număr restrâns de locuitori se ocupă cu apicultura.

Fondul forestier ocupă o suprafaţă de 1276 ha, pădurile acoperind dealurile de pe ambii versanţi ai râului Cosmina.

Transporturi

În comună există o şosea asfaltată care se ramifică din şoseaua Plopeni-Slănic şi se continuă până în Cosminele. În apropiere de localitate, la 7 km există staţia C.F.R. Găvănel. Legătura cu satul Trestioara se face pe o şosea pietruită. Reţeaua de transport rutier deserveşte interesele populaţiei în următoarele scopuri:

 • Deplasarea forţei de muncă (navetism);
 • Deplasarea către localităţile cu funcţii administrative;
 • Deplasări de agrement.

Mijloacele de transport sunt reprezentate de autobuze, microbuze, autoturisme şi biciclete.

Posta si telecomunicatii

În comuna functioneaza un numar de 1 oficiu postal, cu o gama variata de servicii iar numarul abonatilor la telefonia fixa este de peste 600.

Turism

Activitatea turistică este slab dezvolatată deşi localitatea are peisaje naturale nealterate, precum şi izvoare sulfuroase care au următoarele indicaţii terapeutice:

 • Boli ale aparatului locomotor, boli hepatice, boli ginecologice;
 • Cură internă în boli digestive şi hepatice, boli ginecologice.

Anual ne vizitează un număr mic de turişti datorită lipsei de amenajări şi de popularizare.

Alte instituții

În comună funcționează un cabinet medical individual, farmacie, cabinet medical veterinar, 1 scoală gimnaziala, 1 grădiniță.