Date sintetice cu privire la Educatie                    2002    2003

Unitati de invatamint                                                            7          7
total

Gradinite de copii                                                                  4          4

Scoli din invatamintul                                                           3          3
primar si gimnazial

Copii inscrisi in                                                                    120        119
gradinite

Elevi inscrisi – total                                                               360        336

Elevi inscrisi in                                                                     360        336
invatamint primar si gimnazial

Elevi inscrisi in                                                                     179        186
invatamint primar

Elevi inscrisi in                                                                     181        150
invatamint gimnazial

Personal didactic total                                                          30         29

Personal didactic in                                                                6          6
invatamint prescolar

Personal didactic in                                                             24         23
invat. primar si gimnazial

Personal didactic in                                                             11         11
invatamint primar

Personal didactic in                                                             13         12
invatamint gimnazial

Sali de clasa si cabinete                                                       17         17
scolare

Laboratoare scolare                                                            2          2

Ateliere scolare                                                                   1          1

CULTURĂ

Deşi DGJPh susţinea că şcoala a început să funcţioneze abia din 1881, avem date care ne semnalează că încă din 1838 la Vâlcăneşti funcţiona ca învăţător Mihai Popescu (care se ocupa şi de copiii din Trestioara), iar în 1861 într-adevăr nu se ştie dacă mai funcţiona şcoala sau a avut o întrerupere de câţiva ani.

Originar din Vâlcăneşti este profesorul şi scriitorul Petru Demetru Popescu (n. 1929 iul. 29), licenţiat al Facultăţii de Istorie din Bucureşti (1952), apoi cadru didactic la diferite licee din Capitală, precum şi la Academia Militară. A publicat numeroase studii de specialitate şi monografii istorice, dar şi beletristică pe teme istorice („Radu de la Afumaţi” – 1969, monografie; „Basarab I” – 1975, monografie; „Virtuţi străromâneşti” – 1976, povestiri; „Trimisul lui Brâncoveanu” – 1983, roman; „Basarabii” – 1989, monografie; „Legende şi povestiri istorice” – 1991 ş.a.), a făcut parte din redacţia revistei „Studii şi articole de istorie” a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.

Dotările culturale sunt reprezentate prin două Cămine culturale, unul în satul Vâlcăneşti (necorespunzător) şi unul în satul Trestioara, precum şi o bibliotecă în satul de reşedinţă. Este demn de remarcat că, în satul de reşedinţă, se află în construcţie o modernă Casă de Cultură.

Date sintetice cu privire la CULTURA           2002    2003

Biblioteci – total – numar                                             2          2

Biblioteci publice – numar                                           1          1

Abonamente la radio                                                 290       1031

Abonamente la televiziune                                         703       1025

Monumente

Lângă Primăria comunei a fost ridicat un Monument al eroilor ce poartă ca simboluri: o cască, o baionetă pe ramuri cu frunze de lauri. O inscripţie ne înştiinţează că monumentul a fost dedicat: „Eroilor morţi în războaiele din 1941-1945 şi 1916-1919”, iar alta ne spune că: „Acest monument s-a ridicat prin contribuţia benevolă a locuitorilor şi a comunei în anul 1946”, precum şi liste cu numele a 128 eroi locali. Primăria intenţionează să construiască un monument reprezentativ închinat tuturor eroilor din comuna Vâlcăneşti.

RELIGIE

În comună sunt două biserici ortodoxe, o biserică aparţinând cultului adventist, o biserică de cult evenghelist, una de cult reformist şi două cimitire.

Folclorul, portul popular şi meşteşugurile

În comuna noastră se pătrează multe obiceiuri şi datini care s-au transmis din generaţie în generaţie. Dintre acestea amintim: -„bâlciul” organizat de Rusalii; -„colindele”(pluguşorul, capra, buhaiul) cu ocazia sărbătorilor de iarnă; -„nunta, botezul, înmormântarea” care se desfăşoară conform unor ritualuri religioase şi obiceiuri mai vechi.

Portul popular al vechilor locuitori din comuna Vâlcăneşti era:

  • Bărbaţii purtau căciulă rotundă cu moţ sau pălărie din păr cu boruri mici, zeghe sau sarică, cojoc, mintean, cămaşă din in sau cânepă, scurtă, cioareci de dimie, opinci cu obiele din dimie, chimir din piele, cuţit la brâu şi ghioagă în mână, traistă mică de păr de cal, pungă de piele pe după gât pentru bani şi tutun.
  • Femeile purtau iie sau cămaşă de bumbac peste care îmbrăcau o scurteică sau zeghe. Iarna purtau foi creţe sau hondroc, testemel, opinci ca şi bărbaţii sau papuci.

În prezent, la serbările date în cadrul Căminului cultural dansatorii poartă costume populare.

Meşteşugurile care se mai practică şi astăzi în comună sunt: fierăria, potcovitul, dulgheria, vărăritul, morăritul, sculptatul în lemn, dărăcitul, torsul, ţesutul în război, artizanatul, fabricarea ţuicii în cazane de mică capacitate.

Mass-media

La nivel local functioneaza televiziunea prin cablu iar institutia Primariei intentioneaza sa atraga fonduri pentru editarea unei publicatii proprii, cu periodicitate lunara.