Lista cuprinzând rezultatele obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea funcției auditor clasa I, gradul profesional superior din cadrul compartimentului audit

Vizualizează