Hotărâri ale Consiliului Local 2021

Name Downloads Download
Name Downloads Download
HCL 2021
98 downloads Download
HCL NR.47 - decontare naveta cadre didactice
78 downloads Download
HCL NR.48 - aprobare documentatie salubrizare
98 downloads Download
98 downloads Download
78 downloads Download
82 downloads Download
82 downloads Download
80 downloads Download
Hot.Nr.39 pentru acordarea unui sprijin financiar
95 downloads Download
Hot.Nr.40 pentru modificarea hot.1729.03.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare
94 downloads Download
Hot.Nr.41 privind aprobarea solicitarii de prelungirea a scrisorii de garantie din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A. IFN (2)
78 downloads Download
Hot.Nr.42 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Valcanesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale
87 downloads Download
Hot.Nr.43 privind rectificarea bugetului local
75 downloads Download
Hot.Nr.44 pentru acordarea unui mandat special domnului primar
85 downloads Download
Hot.Nr.45 privind aprobarea functiilor publice
76 downloads Download
101 downloads Download
96 downloads Download
101 downloads Download
80 downloads Download
89 downloads Download
102 downloads Download
90 downloads Download
83 downloads Download
HCL 25 din 21 aprilie 2021 aprobare buget local
96 downloads Download
HCL 26 din 21 aprilie2021 actualizare tarife salubritate
88 downloads Download
HCL nr.27 din 21 aprilie 2021 modificare repartizare in 2021 a excedentului bugetului local
80 downloads Download
HCL nr28 din 21 aprilie 2021 decont naveta cadre didactice
77 downloads Download
HCL nr.29 din 21 aprilie 2021 alegerea presedintelui de sedinta
80 downloads Download
HCL 21 din 22 martie 2021- aprobare decont naveta cadre didactice
75 downloads Download
122 downloads Download
HCL 23 din 21 aprilie 2021 -inchierea exercitiului bugetar 2020
86 downloads Download
hcl 24 din 21 aprilie 2021 stabilire impozite si taxe locale 2022
93 downloads Download
92 downloads Download
HCL NR.20, Privin alegerea presedintelui de sedinta
77 downloads Download
HCL NR.3, Privind aprobarea naveta cadre didactice
77 downloads Download
HCL NR.4, Privind comisia de evaluare ptr secretarul general al comunei
94 downloads Download
100 downloads Download
HCL NR.6,Privind actualizare cuantum burde scolare
91 downloads Download
HCL NR.7, Privind inchirieri contracte teren sonde
89 downloads Download
85 downloads Download
HCL NR.9, Privind aprobare inchiriere OMV PETROM
88 downloads Download
91 downloads Download
102 downloads Download
HCL NR.11, Privind prelungirea contractului de inchiriere intre comuna Valcanesti si SC MIANDO IMPEX SRL
81 downloads Download
93 downloads Download
HCL NR.13, Privind aprobarea listelor provizori pentru investitii
91 downloads Download
HCL NR.14, Privind salarile de baza ale functionarilor publici
96 downloads Download
HCL NR.15, Actualizare liste ptr obiective de investitii
94 downloads Download
HCL NR.16, Aprobare garantie exitindere canalizare
88 downloads Download
89 downloads Download
114 downloads Download
107 downloads Download