Situația privind veniturile salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului (septembrie 2020)

Vizualizează