Anunț transparență decizională

Se aduce la cunostinta publica in conditiile art.7 alin.(2) din Legea nr. 53/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, modificata si completata, ca in luna martie 2020 urmeaza sa se supuna dezbaterii autoritatii publice locale proiectul de hotarare care se posteaza pe site-ul institutiei www.comunavilcanesti.ro

Anunț
expunere de motive
proiect de hotărâre inițiat de cetățeni